Shanghai Port FC – Ulsan Hyundai 2:2

Shanghai Port FC – Ulsan Hyundai 2:2